Article thumbnail
Location of Repository

Palvelinverkon uudistaminen

By Mikko Heiskanen

Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena oli uusia Savonia-ammattikorkeakoulun palvelintilojen palvelinkytkimet ja mahdollisuuksien mukaan muuttaa käytössä olevia topologioita. Osa käytössä olleista kytkimistä oli niin vanhoja, ettei laitevalmistaja tarjoa enää tukea kyseisille laitemalleille. Kytkimet olivat myös suorituskyvyltään varsin vaatimattomia nykypäivän vaatimuksiin nähden. Työllä oli tärkeä merkitys Savonia-AMK:n tavoitteelle optimoida tietoliikenneverkkonsa toimintaa kevään 2017 aikana. Työskentely aloitettiin tarkastelemalla nykyaikaisten tietoliikenneverkkojen rakennetta ja toimintaa sekä kytkinten ominaisuuksia ja tehtäviä niin kampus- kuin datakeskusympäristöissä. Työssä tarkasteltiin myös datakeskusten topologioita ja vertaillaan eri topologioiden hyviä ja huonoja puolia. Opinnäytetyön käytännön osuudessa kartoitettiin Savonia-AMK:n Opistotien kampuksen palvelintilat tarvittavien tietoliikenneyhteyksien lukumäärän ja käytössä olevien topologioiden suhteen. Saatujen tietojen perusteella päätettiin millaisia kytkimiä oli hankittava ja kuinka monta kappaletta. Tämän jälkeen verrattiin eri laitevalmistajien kytkinten suorituskykyä, käyttömukavuutta sekä valokuituporttien ominaisuuksia ja käytössä olevan budjetin mukaan päätettiin laitehankinnoista. Lopuksi kytkimet konfiguroitiin ja otettiin käyttöön Savonia-AMK:n tietoliikenneverkossa. Alun perin oli tarkoitus korvata kaikki Opistotien kampuksen palvelintilojen kytkimet uusilla kytkimillä, mutta yllät-tävien menojen vuoksi tämä ei ollut vielä mahdollista. Opinnäytetyö oli kuitenkin onnistunut, sillä kaikki vanhimmat kytkimet saatiin korvattua uudemmilla ja suorituskykyisemmillä kytkimillä. Lisäksi, tämän opinnäytetyön perusteella päätettiin, että palvelintilojen topologioita muutetaan mahdollisuuksien mukaan tulevaisuudessa.The aim of this thesis was to upgrade the data center switches of Savonia University of Applied Sciences and the network topology as well if possible. Some of the switch models being used were so old that all support services for the products are nowadays unavailable thus making them obsolete. Performance-wise, these old switches were also quite weak considering modern standards and needs. This thesis is of great importance for Savonia UAS in the effort of optimizing the performance of its data network in spring 2017. First, the structure and function of modern data networks were examined. Then, the properties and tasks of switches were examined in both campus and data center environment. In the theory section, the most common data center network topologies were compared and the advantages and disadvantages of each topology were evaluated. In the practical part of this thesis the server rooms of the Opistotie campus of Savonia UAS were charted first to find out how many network connections were required in each server room. Network topologies of each server room were also studied and charted. Based on the gathered information it was decided what kind of switches were required and how many of them were needed. Then, switches from various manufacturers were compared based on their performance, usability, optical fiber interfaces and price. Based on all the gathered information and the available budget the final purchase decision was made. Finally, the new switches were configured and implement-ed into the data network of Savonia UAS. The original plan was to replace all the server room switches of the Opistotie campus but due to unexpected expenses that goal could not be reached yet. However, this thesis was successful as all the oldest switches were replaced and in conclusion, it was decided that the current network topologies would be changed in the near future

Topics: tietoverkko, kytkimet, datakeskus, topologia, fi=Tieto- ja viestintätekniikka|sv=Informations- och kommunikationsteknik|en=Information and Communications Technology|, Tietotekniikan koulutusohjelma
Publisher: Savonia-ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/132889
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.