Article thumbnail

Solidworks-työkalujen ja PDM-ominaisuuksien mahdollisuudet suunnittelun tehostamisessa

By Iiro Hakkarainen

Abstract

Insinöörityön tavoitteena oli tehostaa suunnitteluprosessia asiakasyrityksessä. Työssä lähdettiin liikkeelle tutkimalla yrityksen 3D-mallinnusohjelman käyttämättömien ominaisuuksien mahdollisuuksia työn tehostamiseen ja lopulta päädyttiin PDM-järjestelmien tarkasteluun. Työn teoriaosassa tutkittiin PDM-järjestelmien teoriaa, eli vaatimuksia, ominaisuuksia, hyötyjä ja käyttöönottoprojektin vaatimuksia. Lisäksi työssä pohdittiin sekä kokeiltiin SolidWorks PDM järjestelmän toimivuutta yrityksen suunnitteluprosessiin Aineistona teoriaosuudessa käytettiin alan kirjallisuutta ja käytännön osuudessa ohjelmistotoimittajien materiaaleja ja manuaaleja. Insinöörityön tuloksena saatiin esiselvitys PDM-järjestelmien ominaisuuksista, vaatimuksista ja hyödyistä mahdollisen PDM-järjestelmän käyttöönottoa varten sekä käytännöllisiä toimintatapoja ja työkaluja suunnittelun päivittäiseen toimintaan.The goal of this Bachelor´s thesis was to improve the efficiency of the design and product design processes of the client company. The first step was studying and analyzing the unused features of the CAD system in use. In the theory section of the thesis, PDM systems, their theory, requirements, features and the requirements of a deployment project were examined. The use of Solidworks PDM was studied and the functionality of the system was tested in the company´s design and product design processes. For the theoretical part of the thesis, topic-related literature of the field was used. In the practical part, the software supplier’s materials and manuals were used. As a result, a preparatory study of the requirements and benefits of PDM systems was created in order to launch a PDM system project. In addition, practical methods to improve the use of the 3D CAD system were discovered and put into daily us

Topics: PDM, PLM, tuotetiedonhallinta, SolidWorks, fi=Konetekniikka|sv=Maskinteknik|en=Mechanical Engineering|, Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/129287
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.