Article thumbnail

Hulevesiohjelma: tapaus Forssan kaupunki

By Eija Raimovaara

Abstract

Sade- ja lumien sulamisvesi eli hulevesi voi hallitsemattomana vesielementtinä olla vahingoksi rakennetulla alueella monin tavoin. Hulevesien hyvä hallinta edellyttää toimivaa yhteistyötä kunnan usean eri toimialan ja vesihuoltolaitoksen välillä. Yhteiset tavoitteet, toimintaperiaatteet ja käytännön toimenpiteet kannattaa koota kunnan hulevesiohjelmaksi, joka vie eteenpäin hulevesien hallinnan suunnitelmallista toteuttamista. Opinnäytetyössä laadittiin hulevesiohjelma Forssan kaupungille. Hulevesien hallintaa tarkasteltiin ensin laajasti mm. ohjauskeinojen, ilmastonmuutoksen, yhdyskuntarakenteen muuttumisen ja vihreän infrastruktuurin näkökulmista. Nämä suuntaviivat vaikuttavat merkittävästi hulevesien hallinnan kehittämiseen. Forssan hulevesien hallintaan liittyvä aineisto koottiin yhteen opinnäytetyössä. Aineistoa täydennettiin Forssan hulevesitoimijoiden haastatteluilla. Kehittämisen suuntaviivojen vaikuttaessa taustalla arvioitiin huleveden hallinnan kehittämistarpeita kaupungissa. Loimijoki, Vieremän pohjavesialue ja virkistyskäyttökohde Linikkalanlammi ovat Forssan tärkeimpiä hulevesien hallinnan kohteita. Loimijokeen johdetaan eri tavoin valtaosa kaupungin hulevesistä. Vieremän pohjavesialueella hulevesi saa imeytyä pohjavedeksi, jotta pohjaveden pinta ei laskisi. Linikkalanlammiin johdetaan hulevesiä vesitilavuuden ylläpitämiseksi. Kaikissa näissä kohteissa huleveden laadulla on tärkeä merkitys. Hulevesiviemäriverkostoa on aikanaan rakennettu vain katualueiden hulevesien poisjohtamista varten. Hulevesien määrälliseen hallintaan tarvitaan viemäröinnin lisäksi luonnonmukaisia menetelmiä. Hulevesien hallinnan laadulliseen ja määrälliseen hallintaan liittyvät toimenpiteet ovat keskeisiä Forssan hulevesiohjelmassa. Ote Forssan hulevesiohjelmasta on opinnäytetyön liitteenä

Topics: hulevesi, kunta, rakennettu ympäristö, Forssa, fi=Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnads- och samhällsteknik|en=Civil and Construction Engineering|, Rakentaminen (ylempi AMK)
Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/128377
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.