Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Indonesian wooden furniture value chain and impacts of EU policies

By Shingo Masuda

Abstract

Pienillä yrityksillä kehittyvissä maissa on kipeä tarve tuoteinnovaatioille sekä toimintatapojen uudistamiselle selviytyäkseen muuttuvassa globaalissa kilpailussa. Globalisaatio ja kilpailun kiristyminen eivät ole ainoat haasteet, uudet laillisuusvaatimukset edellyttävät myös sopeutumista ja uudistumista. Tämä opinnäytetyö tarkastelee puuhuonekalujen arvoketjua Indonesian Jeparasta EU:n markkinoille. Tutkimuksessa hahmotetaan syvähaastattelujen kautta tuotteiden arvoketjua metsästä valmiiksi tuotteeksi. Myös arvoketjuun vaikuttavat sidosryhmät ja politiikka, kuten EU:n puutavara-asetus (EUTR) ja Indonesian kansallinen puutavaran laillisuusjärjestelmä (SVLK) on huomioitu. Tutkimuksen tavoitteena on paikallistaa arvoketjun heikkoudet ja vahvuudet sekä löytää keinoja sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön tai kasvattaa kilpailukykyä. Tutkimus toi esille useita kehityskohteita ja suosituksia. Tutkimus tukee myös käsitystä siitä, että kansainvälinen metsäpolitiikka vaikuttaa tarkasteltuun arvoketjuun.Among small and medium size companies in developing countries, innovations are needed to improve profitability of the business and to survive in global competition. Not only the globalization and competition are the challenges, but also new legality proof requirements set by EU and governments places companies in a new situation. This paper examines the value chain of small scale producer´s wooden furniture, from Jepara, Indonesia to the EU market. The value chain from a forest to ready furniture is analyzed through deep interviews of key informants. Also the policies which have influence on the value chain, such as the EU timber regulation (EUTR) and Indonesian national timber legality assurance system (SVLK) are taken into account. The aim of the study is to localize the strengths and the weaknesses of the value chain and to find solutions either to integrate or to improve the competitiveness. The study led to new recommendations for furniture businesses in Jepara and found out that forest related policies are impacting on the value chain in several ways

Topics: EU FLEGT, VPA, EUTR, SVLK, TLAS, wood furniture, EU Timber Regulation, Indonesia, Jepara, teak, Skoglig ekologi och resurshushållning, Forest Ecology and Management, Metsien ekologia ja käyttö, EU FLEGT, VPA, EUTR, SVLK, TLAS, wood furniture, EU Timber Regulation, Indonesia, Jepara, teak
Publisher: Helsingin yliopisto
Year: 2017
OAI identifier: oai:helda.helsinki.fi:10138/193697

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.