Article thumbnail

Innovationer i vårdens vardag: De små stegens väg till förändring

By Marianne Ekman, Beth Ahlberg, Tony Huzzard and Elisabeth Ek

Abstract

Tillitsfulla relationer mellan vårdpersonal, administratörer och politiker har en avgörande betydelse för vårdens omställning och det förnyelsearbete som bedrivs. Dessa relationer behöver systematiseras, stödjas för att fyllas med utvecklingskraft. Organisationer som medvetet satsar på att bygga dessa relationer för att bedriva verksamhet skapar innovationer i små steg”. Dessa tankar blev vägledande i arbetet med ett aktionsforskningsprojekt om framtidens närsjukvård i Västra Skaraborg. Analysen av det treåriga samarbetet visar på betydelsen av en pågående verksamhetsutveckling inifrån, baserad på vårdpersonalens egna erfarenheter och kunskaper om sin praktik. I en regional utvecklingskoalition med vårdens olika intressenter kunde arbetsformer, aktiviteter, mötesarenor etc. ta form för att underlätta och förnya samarbetet runt patienten. Erfarenheterna kan nu ligga till grund för fortsatt verksamhetsutveckling. Boken riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av utvecklingsarbete av hälso- och sjukvårdsverksamhet. Boken kan läsas av både politiker, administratörer och vårdpersonalen då förmågan till samarbete mellan olika aktörer är ett av bokens huvudbudskap. Den är också lämplig för grundutbildning och fortbildning av vårdpersonal och hälso- och sjukvårdsadministratörer samt för kurser i organisationsutveckling

Topics: Business Administration, närsjukvård, aktionsforskning, organisationsutveckling, nätverk
Publisher: Studentlitteratur AB
Year: 2007
OAI identifier: oai:lup.lub.lu.se:9b511839-0b7d-4a4a-93fe-741528918e01
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://lup.lub.lu.se/record/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.