Article thumbnail

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet

By Juliana Dänhardt, Katarina Hedlund, Klaus Birkhofer, Helene Bracht Jörgensen, Mark Brady, Christer Brönmark, Sandra Lindström, Lovisa Nilsson, Ola Olsson, Maj Rundlöf, Martin Stjernman and Henrik Smith

Abstract

Jordbrukslandskapet tillhandahåller ekosystemtjänster som utgör förutsättningen för en uthållig jordbruksproduktion och är till nytta för samhället i stort. Bakom dessa finns ekologiska processer som beror av samspel mellan en mångfald av organismer. Skånes jordbruk har genomgått betydande förändringar som förändrat landskapet och livsmiljön för många av dessa. För att bevara och förvalta ekosystemtjänsterna krävs en förståelse för sambanden mellan jordbruk, landskap och ekosystemprocesser. Rapporten beskriver ekologiska processer som ligger till grund för några viktiga ekosystemtjänster i Skånes jordbrukslandskap och visar betydelsen av biologisk mångfald för deras funktion. Där så är möjligt beskrivs hur de kan värderas. Slutligen redovisas praktiska åtgärder som gynnar dem. Rapporten visar att ekosystemtjänster inte enkelt går att ersätta med teknologiska lösningar, utan att förvaltning av dessa tjänster lönar sig. Detta kräver ökad ekologisk kunskap och anpassade styrmedel vilket kräver ökat samråd och regelbunden återkoppling mellan lantbrukare, myndigheter och forskare. Förhoppningen är att rapporten, framtagen av Lunds universitet och Region Skåne, inspirerar till detta

Topics: Environmental Sciences, Ecology, Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use, styrmedel, biologisk mångfald, jordbrukslandskap, ekosystemtjänster, jordbruk
Publisher: Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
Year: 2013
OAI identifier: oai:lup.lub.lu.se:8d991a1c-6659-40e5-920a-d088fb74fd19
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://portal.research.lu.se/... (external link)
  • https://lup.lub.lu.se/record/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.