Article thumbnail

Innovationsprojektet – rekrytering och samtidig kompetensutveckling

By Johanna Mörée, Johan Nordensson and Anders Axelsson

Abstract

Teknologer vid Kemiteknik- och Bioteknikprogrammen driver sedan tre år Innovationsprojektet. Detta har initierats och drivits av teknologerna ideellt. LTH har genom utbildningsnämnden också stött projektet. Projektet är inriktat mot sistaårselever vid gymnasieskolan och utförs inom ramen för det specialarbete på 100 p som genomförs i årskurs tre på gymnasiet. Projektet har varit fantastiskt framgångsrikt med ett stort antal deltagande gymnasier. Samtidigt som teknologerna fungerar som instruktörer för gymnasisterna utgör de förebilder för gymnasisterna. Så långt låter detta som ett rekryteringsprojekt. Det finns emellertid ytterligare ett element som kanske är ännu viktigare: teknologerna utvecklar en kompetens som organisatörer, som kommunikatörer av naturvetenskap och teknik till icke- initierade, etc. De teknologer som deltar i projektet utvecklar sin egen förmåga att driva projekt och skapa nätverk. De får en helhetssyn på både sin egen och gymnasisternas utbildning. De får ett gott självförtroende. Allt detta är förmågor och egenskaper som skall utvecklas under utbildningen, men som sällan görs inom ramen för de vanliga kurserna

Topics: Engineering and Technology, SoTL
Publisher: Lunds Tekniskas Högskola
Year: 2005
OAI identifier: oai:lup.lub.lu.se:e944498e-f562-4693-b911-049ea2d11f64
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://lup.lub.lu.se/record/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.