Article thumbnail

Tendenser inom varumärkesrätten: studier i immaterialrätt

By 

Abstract

Boken fångar in den nya utveckling som varumärkesrätten genomgår till följd av förslag om ny lagstiftning, men också till följd av den explosiva utveckling som sker på EG-planet. Den som för några år sedan uppfattade varumärket som en begränsad monopolrätt för att ange varors ursprung måste nu acceptera att helt nya vindar blåser, som medför att det mesta går att registrera och att skyddet förstärks. Studenterna presenterar i sina uppsatser viktiga nyheter och kortfattade och kärnfulla slutsatser. Hittillsvarande praxis skärskådas. Svensk lagstiftning ställs mot alla de direktiv, förordningar och meddelanden som EG i en febril takt producerat under de senaste åren. Nationell rättspraxis kontrasteras mot EG-domstolens domar. OHIMs praxis från besvärsnämnderna har följts upp i förstainstansen och nu senast genom EG-domstolens förvånande inbrytning i Baby Dry-målet. Konsumtions- och licensfrågor blir också föremål för en tvärvetenskaplig betraktelse. De korta och kärnfulla uppsatserna speglar varumärkesutvecklingen och ger på ett lättillgängligt sätt en uppfattning om en utvecklingen, men också de problem som följer i fortspåren av förändringarna

Topics: Law, private law: intellectual property law, civilrätt: immaterialrätt
Publisher: [Publisher information missing]
Year: 2001
OAI identifier: oai:lup.lub.lu.se:604168d9-8702-4575-9a06-ac9bc3f57a3b
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://lup.lub.lu.se/record/6... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.