research

Особливості прояву творчого потенціалу Григора Тютюнника

Abstract

Оскільки однозначних визначень творчого потенціалу в психологічній літературі дуже мало, перш за все спиратимемось на твердження В. Моляко, за яким «творчий потенціал – це саме та система, яка так само, як і підсвідомість, прихована від будь-якого зовнішнього спостереження. І сам носій творчого потенціалу іноді мало або й зовсім нічого не знає про свої творчі можливості. Про справжні творчі можливості конкретної людини ми можемо доказово, а не гіпотетично, говорити лише на основі здійсненої діяльності, отриманих оригінальних творів. Творчий потенціал стає не уявною, а реальною, прогнозованою цінністю лише тоді, коли реалізується у винаходах, конструкціях, книгах, картинах, фільмах та ін.

Similar works

This paper was published in Zhytomyr State University Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.