Article thumbnail

Особливості продукційно-енергетичного підходу в еколого-токсикологічних експериментах на рибах

By Н. І. Корево and В. П. Гандзюра

Abstract

Послідовне застосування продукційно-енергетичного підходу дозволило нам вийти на кількісний рівень оцінки стану якості середовища для риб та їхніх популяцій за змінами інтенсивності та ефективності трансформації енергії. Це уможливило кількісну оцінку ступеня адекватності середовища особливостям організму риб за їх найвагомішими продукційними показниками. При цьому слід підкреслити, що продукційно-енергетичні параметри достатньо повно характеризують співвідношення ентропійних і негентропійних процесів у біосистемах, а відтак щонайповніше віддзеркалюють умови їх існування за ступенем адекватності середовища особливостям живої матерії. За цих обставин як функцію благополуччя біосистем слід розглядати потужність енергетичного потоку через них та ефективність функціювання біосистем як трансформаторів енергії. Саме в цьому знаходить свій прояв притаманна біосистемам властивість до максимізації своєї біомаси (і нагромадженої у ній енергії) на одиницю потоку доступної енергії. Продукційно-енергетичний підхід дозволяє підійти до кількісної оцінки ―енергетики середовища за ступенем його відповідності енергетиці біологічних систем будь-якого рівня організації, уможливлюючи оцінку як стану середовища, так і стану самих біосистем за змінами ентропі

Topics: QK Botany
Year: 2017
OAI identifier: oai:eprints.zu.edu.ua:24216

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.