Article thumbnail

69. Znaczenie prognostyczne objętości guza i węzłów chłonnych w porównaniu do zaawansowania TNM w radioterapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NRP)

By L. Kępka, J. Fijuth, K. Bujko, A. Zawadzka and D. Blatkiewicz

Abstract

Cel pracyRetrospektywna ocena prognostycznej wartości GTV i objętości ww. chłonnych śródpiersia w porównaniu do innych uznanych czynników rokowniczych u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NRP) napromienianych radykalnie.Materiał i metodyka129 chorych na NRP napromieniono konformalnie w latach 1997–2001. Znaczne powiększenie ww. chłonnych śródpiersia określone jako BMD (bulky mediastinal disease) i zdefiniowane jako powiększenie pojedynczego ww. chłonnego śródpiersia >= 3cm lub zajęcie >= 3 grup węzłowych stwierdzono u 19% chorych. Zaawansowanie TNM: I (11%), II (18%), IIIA (43%), IIIB (28%). Mediana objętości GTV (guz pierwotny i ww. chł. > 1 cm) wyniosła 95 cc (7–412). Dawki radioterapii na obszar PTV wynosiły: 56–56.7 Gy podane w ciągu 4 tygodni (76 chorych) i 70–74 Gy podane w ciągu 7 tygodni (53 chorych). 45% chorych (w III st. wg TNM) otrzymało 2–3 kursy chemioterapii neoadjuwantowej. Celem oceny czynników rokowniczych do analizy jednowymiarowej włączono GTV, obecność BMD, stopień zaawansowania TNM, stan ogólny, ubytek masy ciała, dawkę radioterapii, zastosowanie chemioterapii, wiek. Następnie przeprowadzono analizę wielowymiarową.WynikiMediana okresu obserwacji dla żyjących chorych wynosi 24 miesiące (12–62 mies.). Prawdopodobieństwo 2-letniego przeżycia całkowitego - 35%. W analizie jednowymiarowej wykazano pozytywny związek z przeżyciem mniejszych objętości GTV (p=0.001), braku BMD (p=0.002), braku chudnięcia w wywiadzie (p=0.04). Żaden z chorych z obecnością BMD nie przeżył 2 lat. Obserwowano tendencję do poprawy przeżycia przy niższym zaawansowaniu N (p=0.05). Pozostałe czynniki, w tym również stopień zaawansowania TNM pozostały bez istotnego statystycznie wpływu na przeżycie. W analizie wielowymiarowej wykazano związek z przeżyciem GTV (p=0.008, RR: 1.36, CI: 1.13–1.68), BMD (p=0.03, RR: 2.34, CI: 1.19–3.97), stanu ogólnego wg Karnofsky’ego (p=0.03, RR: 0.96, CI: 0.93–0.96) i chudnięcia w wywiadzie (p=0.04, RR: 0.98, CI: 0.94–0.98).WnioskiDla chorych napromienianych radykalnie z powodu NRP objętość guza i powiększonych ww. chłonnych może mieć większe znaczenie rokownicze niż stopień zaawansowania TNM

Publisher: Greater Poland Oncology Center. Published by Elsevier Urban & Partner Sp. z.o.o.
Year: 2003
DOI identifier: 10.1016/S1507-1367(03)70553-7
OAI identifier:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.