Svetojeronimska afera

Abstract

Autorica ovog rada govori o aferi koja je izbila zbog Zavoda sv. Jeronima u Rimu, koji je postao predmet političke manipulacije i pokušaja uspostave velikosrpstva. Tako da se na kraju u jednoj hrvatskoj katoličkoj ustanovi uči srpski jezik i ćirilica, te da barski nadbiskup ima jednaka prava kao i hrvatski biskupi

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:169393Last time updated on 4/30/2017View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.