research

53. Endoskopowa laseroterapia w paliatywnym leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego

Abstract

Celem pracy jest ocena wyników laseroterapii w paliatywnym leczeniu nowotworów przełyku, wpustu, odbytnicy i fotokoagulacji w krwawieniach błony śluzowej odbytnicy jako powikłania po radioterapii raka szyjki macicy.MateriałAnalizie poddano 126 pacjentów. U 91 wykonano laseroterapię przełyku, u 19 wpustu, u 11 odbytnicy i u 5 fotokoagulację z powodu krwawienia z bł. śluzowej odbytnicy. Wszyscy pacjenci poddani laseroterapii zostali zdyskwalifikowani od leczenia radykalnego z powodu zaawansowania choroby nowotworowej. Średnia ilość zabiegów fotokoagulacji w nowotworach wahała się między 3 a 5 a średnia ilość energii 5350 J/G na zabieg. W przypadku krwawienia wykonywano zazwyczaj jeden zabieg.MetodaDo zabiegu fotokoagulacji używamy lasera Nd YAG 100 Firmy Dornier emitującego promieniowanie o dł. Fali 1060 um, w którym transmisja zachodzi przez włókno Kwarcowe umieszczone w kanale roboczym endoskopu.WynikiW grupie pacjentów z rakiem przełyku i wpustu uzyskano istotną poprawę jakości życia zmniejszając stopień dysfagii i przez to poprawiając możliwość odżywiania unikając tym samym gastrostomii. Zmniejszenie stopnia dysfagii uzyskano u 81% pacjentów w tym: 41 % – całkowita poprawa [możliwość przyjmowania pokarmów stałych], 40% – częściowa poprawa [możliwość przyjmowania pokarmów papkowatych], 19% – brak poprawy [pokarmy płynne]. U chorych z rakiem odbytnicy dzięki laseroterapii zachowano drożność przewodu pokarmowego i uniknięto sztucznego odbytu, co istotnie poprawiło komfort przeżycia chorych. U pacjentek krwawiących z błony śluzowej odbytnicy zahamowano krwawienie. Nie wystąpiły zgony związane z metodą leczenia jak również nie obserwowaliśmy powikłań o charakterze przetok, perforacji czy krwawienia. Laseroterapia nie poprawiła istotnie przeżyć odległych.WnioskiLaseroterapia endoskopowa jest metodą bezpieczną, poprawiającą jakość życia chorych, może być wykonywana w warunkach chirurgii jednego dnia. W naszej ocenie spełnia warunki dobrego zabiegu paliatywnego

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 28/04/2017

This paper was published in Elsevier - Publisher Connector .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.