Article thumbnail

A Compile of Creatinine and Cystatin C in Estimating the Glomerular Filtration Rate : A Literature Review

By Linnea Berglund and Sara Lundin

Abstract

Inledning: Undersökningar som inkluderar kontrastmedel har ökat på datortomografin (DT). Inför kontrastmedelsundersökningar ska den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) estimeras för att få ett mått på patientens njurfunktion. I nuläget finns det två olika markörer som kan användas till detta, kreatinin och cystatin C. Det är röntgensjuksköterskans ansvar att skatta GFR för att kunna göra en bedömning om patienten kan utföra undersökningen. Syfte: Syftet med studien var att sammanställa studier som jämför kreatinin och cystatin C vid skattning av GFR. Metod: Den här studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt. Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och SveMed+. Tio kvantitativa vetenskapliga artiklar lokaliserades och gick vidare till analys. Resultat: Resultatet visade att cystatin C i många fall var en bättre indikator för att estimera GFR. Slutsats: För äldre och njursjuka ansågs cystatin C vara en bättre markör för njurfunktionen. Dock anser författarna att det krävs vidare forskning inom ämnet och dess påverkande faktorer för att kunna introducera cystatin C som ny njurfunktionsmarkör

Topics: GFR, serum creatinine, serum cystatin C, renal function, x-ray, radiographer, radiology, GFR, serum kreatinin, serum cystatin C, njurfunktion, röntgen, röntgenssjuksköterska, radiologi, Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging, Radiologi och bildbehandling
Publisher: Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap
Year: 2016
OAI identifier: oai:DiVA.org:ltu-60883
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles