Article thumbnail
Location of Repository

Informationsextraktion ur textrecept i webbformat

By Johan Storby

Abstract

Searching the Internet for recipes to find interesting ideas for meals to prepare is getting increasingly popular. It can however be difficult to find a recipe for a dish that can be prepared with the items someone has available at home. In this thesis a solution to a part of that problem will be presented. This thesis will investigate a method for extracting the various parts of a recipe from the Internet in order to save them and build a searchable database of recipes where users can search for recipes based on the ingredients they have available. The system works for both English and Swedish and is able identify both languages. This is a problem within Natural Language Processing and the subfield Information Extraction. To solve the Information Extraction problem rule-based techniques based on Named Entity Recognition, Content Extraction and general rule-based extraction are used. The results indicate a generally good but not flawless functionality. For English the rule-based algorithm achieved an F1-score of 83.8% for ingredient identification, 94.5% for identification of cooking instructions and an accuracy of 88.0% and 96.4% for cooking time and number of portions respectively. For Swedish the ingredient identification worked slightly better but the other parts worked slightly worse. The results are comparable to the results of other similar methods and can hence be considered good, they are however not good enough for the system to be used independently without a supervising human.Att söka på Internet efter recept för att hitta intressanta idéer till måltider att laga blir allt populärare. Det kan dock vara svårt att hitta ett recept till en maträtt som kan tillagas med råvarorna som finns hemma. I detta examensarbete kommer en lösning på en del av detta problem att presenteras. Detta examensarbete undersöker en metod för att extrahera de olika delarna av ett recept från Internet för att spara dem och fylla en sökbar databas av recept där användarna kan söka efter recept baserat på de ingredienser som de har till förfogande. Systemet fungerar för både engelska och svenska och kan identifiera båda språken. Detta är ett problem inom språkteknologi och delfältet informationsextraktion. För att lösa informationsextraktionsproblemet använder vi regelbaserade metoder baserade på entitetsigenkänning, metoder för extraktion av brödtext samt allmäna regelbaserade extraktionsmetoder. Resultaten visar på en generellt bra men inte felfri funktionalitet. För engelska har den regelbaserade algoritmen uppnått ett F1-värde av 83,8 % för ingrediensidentifiering, 94,5 % för identifiering av tillagningsinstruktioner och en träffsäkerhet på 88,0 % och 96,4 % för tillagningstid och antal portioner. För svenska fungerade ingrediensidentifieringen något bättre än för engelska men de andra delarna fungerade något sämre. Resultaten är jämförbara med resultaten för andra liknande metoder och kan därmed betraktas som goda, de är dock inte tillräckligt bra för att systemet skall kunna användas självständigt utan en övervakande människa

Topics: natural language processing, nlp, recipe, information extraction, Computer Sciences, Datavetenskap (datalogi)
Publisher: KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)
Year: 2016
OAI identifier: oai:DiVA.org:kth-189888
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.