Article thumbnail
Location of Repository

Teräsrungon tehtäväsuunnittelu

By Henry Joas

Abstract

Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin teräsrungon tehtäväsuunnittelua poikkeuksellisen vaativalle teräsrungolle sekä yleisesti että kohdekohtaisesti Finavia-VLK hankkeeseen. Työssä sovellettiin tehtäväsuunnitelman perusasioita sekä kehitettiin uutta osa-aluetta tehtäväsuunnitteluun. Kustannuksia ja logistiikkaratkaisuja käsiteltiin vain yleisellä tasolla. Työn tilaajana oli Lemminkäinen Talo Oy:n toimitilarakentamisen yksikkö. Tavoitteen saavuttamiseksi perehdyttiin rakennusalan kirjallisiin lähteisiin ja oppaisiin sekä pidettiin henkilöhaastatteluja. Henkilöhaastatteluiden avulla työhön saatiin käytännönläheisiä näkemyksiä kohteen teräsrungon tehtäväsuunnitelmasta. Lisäksi opinnäytetyöntekijä osallistui lukuisiin palavereihin ja tehdaskäyntiin Ruukki Construction Oy:n Peräseinäjoen tehtaalle opinnäytetyön aikana. Lopputuloksena työssä luotiin projektinjohto-organisaation käyttöön uusi kohdekohtainen tehtäväsuunnitelma, joka otettiin käyttöön teräsrungon toteutuksessa Plazan työmaalla. Tehtäväsuunnitelma sisältää uuden osa-alueen "haastavat rakennusvaiheet". Työ on hyödynnettävissä myös tulevissa teräsrungon asennustöissä tai muissa työvaiheissa Lemminkäinen Talo Oy:n toimitilarakentamisen yksikössä.This Bachelor's Thesis includes a theoretical part of the task planning and a report about the creating of the specialized task plan for the site of Plaza steel frame. The construction cost control and the construction logistic of the site are only considered generally in this thesis. The work was commissioned by the commercial building construction department of Lemminkäinen Talo Oy. The information was gathered from literature about construction, guides about construction and by interviewing. Interviews of the construction professionals created a more practical point of view to the task plan of this thesis. The Bachelor’s Thesis worker also attended many meetings about the construction of Plaza steel frame and also the factory visit of Ruukki Construction Oy in Peräseinäjoki, Finland. As a result of this thesis a specialized task plan for the site of Plaza steel frame was developed. The thesis also produced a new part for the task plan, “Hazardous parts of the building production.” In the future the task plan of this thesis could also be used in other construction projects in the commercial building construction department of Lemminkäinen Talo Oy

Topics: teräsrakentaminen, tehtäväsuunnittelu, teräsrunko, Rakennustuotanto, fi=Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnads- och samhällsteknik|en=Civil and Construction Engineering|, Rakennustekniikan koulutusohjelma
Publisher: Saimaan ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/123816
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.