Article thumbnail

Turvallisesti pyöräillen – liikennekasvatusta alakoululaisille

By Milla Nyman

Abstract

Opinnäytteessä selvitin sopivaa sisältöä luokkien 3–4 liikennekasvatukseen koskien turvallista pyöräilyä kaupunkiympäristössä. Työn toiminnallisena osana kävin pitämässä aiheesta Puistolanraitin ala-asteen luokalle 3 C kaksi 45 minuutin mittaista oppituntia kokoamaani opetuspakettia hyödyntäen. Lapsen liikkumisympäristön laajetessa on tärkeää, että lapsi omaksuu riittävät tiedot ja taidot toimiakseen turvallisesti muun liikenteen seassa. Lapsille vaaranpaikkoina ovat erityisesti ajoradan ylittäminen ja risteykset, joissa tapahtuu suurin osa loukkaantumisiin johtuneista pyöräilyonnettomuuksista. Lasten onnettomuusalttiuteen voidaan hakea syitä lapsen fyysisestä, kognitiivisesta ja psyykkisestä kehityksestä. Myös kokemattomuus, sosiaalinen ympäristö ja asenne liikenneturvallisuutta kohtaan vaikuttavat lapsen toimintaan liikenteessä. Liikennekasvatus mainitaan osana Opetushallituksen laatimaa opetussuunnitelmaa. Helsingissä kiinnitetään erityisesti huomiota turvallisen liikkumisen opettamiseen kaupunkiympäristössä. Alakoulussa liikennekasvatuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa pääasiassa luokanopettaja. Tämän vuoksi eri luokkien liikennekasvatuksen välillä voi ilmetä paljonkin eroavaisuuksia. Aineistoa opinnäytetyöhöni keräsin sekä kirjallisista että sähköisitä lähteistä ja tilastoista. Lisäksi haastattelin 3C-luokan opettajaa sekä teetin luokan oppilaille alkutilannetta kartoittaneen alkukyselyn ja opetuksen onnistumista mitanneen loppukyselyn. Lopputuotteena kokosin opetuspaketin, joka sisältää 3.-4. luokkalaisille opetettavat pyöräilyn keskeisimmät turvallisuusteemat. Opetuspaketti on liitteenä opinnäytetyössä ja näin ollen kokonaisuudessaan tai osittain kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä

Topics: pyöräily, liikennekasvatus, liikenneturvallisuus, pyörä, lapset, alakoulu, toiminnallinen työ, fi=Poliisi|sv=Polis|en=Police|, Poliisi (AMK) -tutkinto
Publisher: Poliisiammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/123357
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.