Article thumbnail

Kaikki irti harjoittelusta : Voimaharjoittelun periodisoinnin soveltaminen soitinharjoittelussa

By Petteri Matikainen

Abstract

Opinnäytetyön tavoite on antaa soitinharjoitteluun uudenlainen näkökulma ja tapa harjoitella, jota noudattamalla harjoittelu tehostuu ja nopeutuu. Harjoittelu jaksotetaan ja suunnitellaan jopa vuosiksi eteenpäin. Aihealueita läpikäytäessä pyritään tunnistamaan harjoitettavan ominaisuuden tekijät, jotka mahdollistavat harjoitusten jatkuvan varioinnin ja haastavuuden vaihtelun. Lähtökohtana soitinharjoittelun jaksottamiseen käytetään voimaharjoittelussa yleistyneitä periodisointimalleja. Voimaharjoittelussa on mahdollista kehittää ominaisuuksia (kestovoima, lihashypertrofia, maksimivoima, nopeusvoima) järjestelmällisesti periodisoinnin avulla, aina oman huippusuorituskyvyn äärirajoille. Ilman periodisointia ja tarkkaan laadittua harjoitusohjelmaa ei pystytä saamaan yhtä hyviä tuloksia kuin periodisoinnin kanssa. Soitinharjoittelussa käytettäviä lihaksia käskytetään samalla tavalla kuin voimaharjoittelussa, jolloin on tärkeää tietää kehittävän harjoittelun lainalaisuudet ja lähtökohdat. Liiallinen harjoittelu voi pahimmassa tapauksessa ilmetä ylikuntona tai rasitusvammana. Laadullisesti hyvät harjoitukset nousujohteisilla kuormilla ja riittävällä levolla takaavat jatkuvan kehityksen, mikä antaa onnistumisen kokemuksia ja tekee harjoittelusta miellyttävämpää. Työssä esitellään voimaharjoittelun perusteet ja kolme yleisintä periodisointia (lineaarinen, epälineaarinen ja blokki), sekä niiden sovellukset soitinharjoitteluun. Esimerkkejä tärkeämpää on sisäistää erilaisten ärsykkeiden aiheuttamat adaptaatiot, jotka ilmenevät tietynlaisina ominaisuuksina. Kun ärsykkeitä osataan hallita, saadaan harjoituksiin lähes loputon varioinnin mahdollisuus. Soitinharjoittelun periodisointi tarjoaa uuden työkalun niin opiskelijoille, soitonopettajille kuin musiikkialan ammattilaisillekin. Se mahdollistaa harjoitusten ja harjoituskalenterin rakentamisen selkeiksi kokonaisuuksiksi, ja niiden tulokset näkyvät ja kuuluvat kaikentasoissa soittajissa.This Bachelor’s thesis studies the advanced possibilities of strength training periodization as a basis of instrumental training. A periodized training program is a complete regime for weeks, months or even years ahead. The program is built around specific exercises, where training parameters are varied to gain the best results. The thesis investigates the most common strength training periodization models and how to apply them effectively to instrumental training. Extensive studies have shown that periodization in strength training enhances overall performance more than training without periodization. The basic principles of muscle movement are the same in strength training as in instrumental training. In strength training, attributes like power, strength, muscle hypertrophy and speed require different types of programming in the training. When periodization is well planned, the exercise leaves training residual, which makes it possible to achieve maximum performance in all attributes. Instrumental training has the same kind of attributes, e.g., melody, harmony, rhythm and timbre, which can and should be trained separately. A major advantage of periodization is the explicit structure of the training. Large entities are divided into more approachable components. Each exercise will have a cumulative effect on the next as the intensity grows. This structure gives the training a certain time frame, which will result in an elevated quality of the training, progress and a feeling of satisfaction as each exercise has a start and a finish. Excessive training time is not seen as an element of successful practice. The thesis offers a new tool for the ever-changing field of instrumental training. Periodization of music training should not be regarded as an omnipotent method, but it might offer a new approach to review one’s practice routines. It is a great tool for a student, a teacher or even for a professional musician, because it can be customized for any kinds of needs

Topics: soitinharjoittelu, voimaharjoittelu, periodisointi, ärsyke, kehittyminen, fi=Esittävä taide ja musiikki|sv=Scenkonst och musik|en=Performance art and music|, Pop/jazz -musiikin koulutusohjelma
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Year: 2016
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/121232
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.