research10.15157/ea.v0i0.10463

Täiendavad võimalused epileptilise staatuse ravis

Abstract

Naatriumvalproaat (VPA) manustatuna intravenoosselt on tõhus ja hästi talutav täiskasvanutel patsientidel igat liiki epileptilise staatuse (ES) ravis. Valproaadi kiire veenisisene manustamine on ohutu, mistõttu sobib seda kasutada ka omahingamisel patsiendile. Kõrvaltoimete madal tase, kiire terapeutilise kontsentratsiooni saavutamine ja stabiilne kliiniline efekt toetavad VPA kasutamist erakorralistes olukordades ning see on perspektiivne vahend ESi ravis. Enamikus ravijuhendites soovitatakse VPAd kasutada ESi ravis teise valiku preparaadina ja juhtudel, kui ravi fenütoiini või barbituraatidega on vastunäidustatud või tulemusteta. Eesti Arst 2009; 88(12):817−82

Similar works

Full text

thumbnail-image

Journals from University of Tartu

Provided a free PDF
oai:ojs.utlib.ee:article/10463Last time updated on 4/21/2017View original full text link

This paper was published in Journals from University of Tartu.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.