Modernization of current assets diagnosticstechnologiesinbusinessentitiesmanagementsystem (LLC “Interfom-Zakhid” as a casestudy).

Abstract

Захист відбудеться 24 лютого 2017 р. о 1000 год. на засіданні екзаменаційної комісії № 60 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 2, навчальний корпус № 10, ауд. 143.В даному дослідженні представлено теоретичні засади діагностики стану оборотних активів та джерел їх фінансування,розглянутосутність управлінських процесів в системі забезпечення підприємства оборотними активами; описано методи та механізми системи управління оборотними активами та джерела їх фінансування. Здійснено аналіз ефективності управління оборотними активами підприємства ТОВ «Інтерфом-Захід»представлено організаційно-економічну оцінку діяльності підприємства; здійснено оцінку та аналіз управління оборотними активами підприємства; проведено оцінку ефективності використання оборотних засобів на підприємстві. Запропоновано стратегію підвищення рівня ефективності діагностики оборотних активів ТОВ «Інтерфом-Захід»представлено шляхи покращення способів діагностики та пропозиції щодо джерел формування оборотних активів підприємства

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University

Full text is not available
oaioai:elartu.tntu.edu.ua...Last time updated on 4/14/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.