oaioai:elartu.tntu.edu.ua:123456789/19131

Удосконалення транспортного обслуговування на інноваційних засадах (на прикладі ТОВ «Микулинецьке АТП-16144»)

Abstract

Магістерська робота зі спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»., – Тернопільський національний технічний університет мені Івана Пулюя, Тернопіль, 2017. Магістерська робота передбачає комплексне дослідження системи транспортного обслуговування з обґрунтуванням інноваційних пропозицій з удосконалення процесу транспортного обслуговування пасажирів на автомобільному транспорті. У роботі проаналізовано стан, види та умови роботи автомобільного транспорту, особливості управління системою транспортного обслуговування, значення і роль автомобільного транспорту у період розвитку економіки в умовах переходу до ринку. Розглянуто загальну характеристику підприємства ТОВ «Микулинецьке АТП-16144», фінансові показники діяльності, основні засоби та використання трудових ресурсів; здійснено аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства та запропоновано шляхи реалізації інноваційної стратегії та інноваційних стратегічних цілей. У дослідницько-проектній частині обґрунтовано вибір інноваційного проекту та визначено показники ефективності обраного інноваційного проекту

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University

Provided original full text link
oaioai:elartu.tntu.edu.ua:123456789/19131Last time updated on 4/14/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.