Vookogemuse ja alkoholijoobe sarnasused ja erinevused

Abstract

Vookogemuse (ingl flow, eesti keeles ka „kulgemine“), alkoholitarbimise motivatsiooni ning alkoholijoobe võimalike seoste üle teaduskirjanduses ei arutleta. Intuitiivselt võib aga voo eelduste ja tunnuste ning joobekogemuse kirjelduste vahel olulist sarnasust tajuda. Uurimaks küsimust, kas voo otsing võiks olla alkoholitarbimise motiiv, adapteeriti ja tõlgiti küsimustik vookogemuse taseme mõõtmiseks erinevates situatsioonides. Valim koosnes rahvusvahelisest (N=122) ja Eesti grupist (N=189), mis moodustati arvutimänguritest, kelle puhul võib eeldada varasema vookogemuse olemasolu. Osalejad vastasid küsimustele vookogemuse kohta mängides, alkoholi tarbides ning ebameeldivas, voole vastanduvas tegevuses osaledes, samuti küsimustele mängimis- ja joomisharjumuste ning joomise motiivide kohta. Mõlema grupi vastustest joonistus voo osas välja sarnane faktorstruktuur kolme komponendiga: enesetõhusus, fokusseeritus ja nauding. Tulemusted annavad mõista, et alkoholi tarbimine ei pruugi rahuldada kõiki voo eeldusi, samas on kogemustel selge ühisosa. Töö puuduste, järelduse ning valminud küsimustiku üle arutletakse pikemalt.http://www.ester.ee/record=b4430814~S1*es

Similar works

This paper was published in DSpace at Tartu University Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.