Article thumbnail

Oracle database Update - Practical implementation

By Oldřich Čech

Abstract

Cílem bakalářské práce je popsat praktický přechod z databáze Oracle verze 11g na databázi Oracle ve verzi 12c v rámci velkého podniku. Základní výstupem práce bude pečlivě zpracovaná metodika migrace. V této metodice se objeví následující: analýza migračních možností, příprava a plánování migrace, samotná migrace provedená v produkčním prostředí, testovaní aplikací po přechodu na novou verzi databáze, post-migrační kroky, tvorba znalostní báze (Knowlegebase). Dalším praktickým výstupem pak budou i zdokumentované skripty a utility vytvořené při realizaci migrace. V teoretické části pak bude detailně popsán nový databázový systém Oracle Database 12c a budou zde obšírně shrnuty praktické zkušenosti z provedené migrace.The target of this thesis is to describe practical transition from Oracle database version 11g Oracle database version 12c within a large company. The basic outcome of this work will be a carefully prepared migration methodology. This metodology will contain the following parts: analysis of migration options, preparation and planning, migration, migrations performed in a production environment, testing of applications after upgrading to a new version of the database after migration steps, creation of a knowledge base (Knowlegebase). Another practical output will be well documented scripts and utilities created in the implementation of migration. The theoretical part will describe in detail the new database system, Oracle Database 12c including summary of the practical experience gained during the proces of migration.Fakulta elektrotechniky a informatik

Topics: Oracle, databáze, migrace, upgrade, instalace, Oracle, databases, migration, upgrade, installation
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/64884
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/64... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.