Article thumbnail

Volunteering - a Victim or a Gift?

By Lucie Křížová

Abstract

Předmětem této bakalářské práce je zkoumání novodobých mýtů o dobrovolnictví. Cílem je zjistit, jak panující mýty o dobrovolnictví vnímají dobrovolníci. Zda jsou tvrzení, že dobrovolnictví je oběť, je zcela zadarmo, je amatérismus a dobrovolníci jsou levná pracovní síla, založena na pravdě, či nikoliv. Metodou získávání dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor s dobrovolníky. Součástí práce jsou i teoretické informace o dobrovolnictví, jeho historii a podobě v České republice a ve světě.Modern myths about volunteering are the subject of this thesis. The aim is to determine how volunteers perceive them and whether the claims - volunteering is an offering, it is completely free, it is amateurism and volunteers are cheap labor - are based on the truth or not. Interviews with volunteers were chosen as the method of data acquisition. The thesis includes also theoretical information about volunteering, its history and forms in the Czech Republic and abroad.Fakulta filozofick

Topics: mýty o dobrovolnictví, dobrovolnictví, oběť, levná pracovní síla, dobrovolníci, historie dobrovolnictví, myths about volunteering, volunteerism, offering, cheap labor, volunteers, volunteering history
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/64518
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/64... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.