Article thumbnail

Influencing lifestyle of adolescents by subculture of otaku in Czech Republic

By Hana Hladká

Abstract

Bakalářská práce se zaměřuje na subkulturu otaku mezi českou mládeží a míru inspirace v každodenním životě mladistvých japonskou a korejskou kulturou, která je zastoupena převážně vizuální tvorbou v podobě animované kinematografie a audiotvorbou, jež představuje korejskou a japonskou populární hudbu. Blíže specifikuje základní prvky, kterými se otaku vyznačují, a kterými se liší od jiných subkultur.The focus of this bachelor's thesis is the otaku subculture amongst Czech youth and the degree of inspiration in youth's everyday life by Japanese and Korean culture, which is mainly represented in visual art by animated cinematography and in sound art by Korean and Japanese pop music. The thesis also defines and specifies the basic elements which are characteristic for otaku and which differ otaku from other subcultures.Fakulta filozofick

Topics: otaku, anime, manga, subkultura, identita, Japonsko, otaku, anime, manga, subculture, identity, Japan
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/64497
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/64... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.