Article thumbnail

Digital wireless thermometer

By Adam Tobiška

Abstract

Cílem práce je vytvoření digitálního teploměru s bezdrátovým přenosem informací z měřících čidel. Teploměr by měl být schopen měřit vnitřní a vnější teplotu prostředí, případně další parametry. K měření teploty použijte digitální senzor, např. DS18B20, nebo analogový snímač a proveďte kalibraci měřidla. V závěru práce proveďte ověření přesnosti měření teploty navrženým systémem. Zásady pro vypracování: 1. Analýza problematiky senzorů teploty, digitálních zobrazovačů a bezdrátového přenosu s ohledem na nízkou spotřebu zařízení. 2. Návrh architektury zařízení a DPS. 3. Konstrukce řídicí části a optimalizace parametrů. 4. Konstrukce a oživení přístroje, návrh řídicího SW.The goal of this bachelor's thesis is to devise and create digital wireless thermometer. It should be able to measure inside and outside temperature, alternatively some other parameters. The digital wireless thermometer will be designed to work with a digital sensor e. g. DS18B20 or a calibrated analog sensor. In the end the accuracy of temperature measurements of the designed system needs to be verified. Terms 1. Analysis of temperature sensors, digital displays and wireless data transfer (considering a low energy profile) 2. Architecture of the device and PCB 3. Structure of the controller and optimization parameters 4. Structure of the device and a design of the controlling SWFakulta elektrotechniky a informatik

Topics: teploměry, teplota, senzory, DS18B20, displej, thermometers, temperature, sensors, DS18B20, display
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/63883
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/63... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.