Article thumbnail

Multi Protocol Label Switching : En grundläggande beskrivning av tekniken

By Kristoffer Olsson

Abstract

Den här rapporten beskriver tekniken Multi Protocol Label Switching. Fokus ligger på hur information överförs och vilka vitala delar det är som sammanbinder ett fullt fungerande MPLS nätverk. Syftet bakom arbetet är att bilda sig en förståelse för i vilket sammanhang det är lämpligt att använda sig av tekniken. Det är även att utforska på vilket sätt MPLS är ett förstahandsalternativ i förhållande till övriga lösningar.     Rapporten innehåller information om hur kommunikationen sker mellan olika kopplingspunkter och hur det på så vis kan dra nytta av de fördelar som tillkommer med tekniken. Noggrant utvalda och relevanta frågor ställs för att beskriva det som gör MPLS unikt. Generellt handlar det om förmedling av etiketter till trafikreglerade lösningar, en teknologi som börjat ta mer plats och mogna allt mer med åren.This report describes the technology Multiprotocol Label Switching. The focus will be on how information is transmitted and what vital parts it is linking a fully functional MPLS network. The purpose behind all this work is to gain an understanding of the context in which it is necessary to use the technology. It is also to investigate how MPLS is a first-hand options relative to other solutions. The report contains information about how the communication takes place between different access points and how they can take advantage of the benefits that come with the technology. Carefully selected and relevant questions are asked to describe what makes MPLS unique. Generally, it is about the transportation of labels to controlled traffic solutions, a technology that´s started to take up more space and becoming more mature over the years

Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Year: 2016
OAI identifier: oai:DiVA.org:umu-125895
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.