Article thumbnail

Общественно-исторический и культурно-образовательный контекст концепции воспитания нравственной личности Дж. Р. Р. Толкина

By Юлія Олегівна Лабунець

Abstract

Досліджено суспільно-історичний аспект та культурно-освітній контекст концепції виховання моральної особистості Дж. Р. Р. Толкіна, крізь призму концепції обґрунтовано виховний ідеал, його залежність від суспільно-історичних та культурно-освітніх умов, складову загальнолюдських мультикультурних цінностей та універсальну складову. Моральність як виховний ідеал ґрунтується на моральних ідеях, їх педагогізації, традиціях, що сприяє вихованню високоморальної особистостіИсследованы общественно-исторический аспект и культурно-образовательный контекст концепции воспитания нравственной личности Дж. Р. Р. Толкина, сквозь призму концепции обоснован воспитательный идеал, его зависимость от общественно-исторических и культурно-образовательных условий, составляющую общечеловеческих мультикультурных ценностей и универсальную составляющую. Нравственность как воспитательный идеал основывается на моральных идеях, их педагогизации, традициях, что способствует воспитанию высоконравственной личностиИсследованы общественно-исторический аспект и культурно-образовательный контекст концепции воспитания нравственной личности Дж. Р. Р. Толкина, сквозь призму концепции обоснован воспитательный идеал, его зависимость от общественно-исторических и культурно-образовательных условий, составляющую общечеловеческих мультикультурных ценностей и универсальную составляющую. Нравственность как воспитательный идеал основывается на моральных идеях, их педагогизации, традициях, что способствует воспитанию высоконравственной личност

Topics: Index Copernicus, РИНЦ, Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
Publisher: Харків
Year: 2015
OAI identifier: oai:elibrary.kubg.edu.ua:17926

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles