Article thumbnail

Logistieke benadering van opnameplanning in algemene ziekenhuizen

By RJ Rob Kusters

Abstract

Bij het besturen van algemene ziekenhuizen valt waar te nemen dat er sprake is van een balans die getroffen moet worden tussen de vraag naar zorg, die door de patiënten wordt uitgeoefend enerzijds en het aanbod van zorg zoals die wordt gevormd door het complex van middelen en mensen die samen een ziekenhuis vormen. De belangrijkse doelstellingen hierbij kunnen in twee groepen gerangschikt worden. Ten eerste moet de doorstroming van de patiënten door het systeem zoveel mogelijk bevorderd worden. Het is zowel naar de patiënt toe als naar de financier toe niet verantwoord een patiënt langer als nodig te laten wachten. Hier tegenover staat dat het ziekenhuis een verzameling van extreem dure capaciteiten vormt die zo goed mogelijk benut dienen te worden. Het zal duidelijk zijn dat beide groepen doelstellingen niet tegelijk verwezenlijkt kunnen worden, aangezien ze elkaar voor een deel tegenwerken. Bij het opstellen van een besturingsraamwerk kan op vruchtbare wijze gebruik gemaakt worden van logistieke princiepes. In dit stuk zal worden aangegeven op welke wijze men deze princiepes kan vertalen naar een ziekenhuissituatie. Een aanzet voor de uitwerking van een deel van de problematiek, namelijk de operationele planning van de opname van patiënten, zal worden gepresenteerd

Publisher: Technische Universiteit Eindhoven
Year: 1989
OAI identifier: oai:library.tue.nl:723333
Provided by: Repository TU/e
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://repository.tue.nl/72333... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.