Article thumbnail

On-line help of hulp op papier voor kopieerapparaten

By PH Piet Westendorp, K van Weezel and J Jan Moraal

Abstract

Voor een nog te ontwikkelen generatie kopieerapparaten (met zeer veel nieuwe mogelijkheden) werd onderzocht welke methode de gebruikers het best zou helpen om de mogelijkheden van het apparaat te benutten: on-line help of een handleiding op papier. Daartoe werd een simulatie van het bedieningspaneel van het (nog fictieve) kopieerapparaat op een computer-beeldscherm ontwikkeld en kregen twee vergelijkbare groepen proefpersonen een aantal kopieeropdrachten voorgelegd. Eén groep voerde de opdrachten uit op de simulatie met on-line help, de andere groep kreeg de papieren handleiding voorgelegd. Door te registreren hoeveel tijd en toetsaanslagen de proefpersonen nodig hadden om de opdrachten succesvol af te ronden, konden effectiviteit en taakduur worden vastgesteld en voor de groepen worden vergeleken. Omdat geen van de proefpersonen de papieren handleiding gebruikte, werd in feite onderzocht of een systeem met online help de proefpersonen beter hielp bij het bedienen van de apparatuur dan een systeem zonder help. On-line help bleek het gebruiksgemak noch in positieve,noch in negatieve zin te beïnvloeden. De proefpersonen werkten gemiddeld even snel en even effectief met een systeem zonder on-line help als met een systeem dat die ingebouwde hulp wel bood

Year: 1993
OAI identifier: oai:library.tue.nl:678639
Provided by: Repository TU/e
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://repository.tue.nl/67863... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.