unknown
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=58679

Analysis mobbing and burnout in sale function in pharmaceutical industry

Abstract

Magistrska naloga obravnava problem mobinga in izgorevanja med strokovnimi sodelavci v prodajni funkciji v farmacevtski industriji. V teoretičnem delu smo predstavili kako strokovni sodelavci širijo ustrezne informacije o zdravilih zdravnikom, delo in vodenje strokovnih sodelavcev, pojavnost mobinga, stresa, izgorelositi in raziskali vzroke ter posledice za žrtev in organizacijo. V empiričnem delu smo na podlagi vprašalnika ugotavljali razširjenost mobinga in izgorelosti tistih strokovnih sodelavcev v farmacevtskih podjetjih v Sloveniji, ki so se zaposlili na delovnem mestu strokovnega sodelavca pred letom 2008, torej pred gospodarsko krizo in opravljajo to delo še v obdobju gospodarske krize, torej od 2008 do 2016. Podatke smo pridobili s anketnim vprašalnikom na priložnostnem vzorcu strokovnih sodelavcev. Anketiranje strokovnih sodelavcev je potekalo anonimno. Pravilno izpolnjenih je bilo 71 anketnih vprašalnikov. Raziskava je pokazala, da je razširjenost mobinga in izgorelosti strokovnih sodelavcev v obdobju gospodarske krize višja kot pred pojavom gospodarske krize. Mobing nad strokovnimi sodelavci v farmacevtski industriji je pogosteje izvajan s strani vodij in višjega managementa. Ugotovili smo, da razširjenost mobinga med strokovnimi sodelavci pomembno vpliva na njihovo zdravje. Razširjenost mobinga je večja pri strokovnih sodelavkah kot pri strokovnih sodelavcih.This master\u27s thesis deals with the problem of mobbing and burnout among pharmaceutical sales representatives in the pharmaceutical industry. In the theoretical part, we presented the various ways how pharmaceutical sales representatives provide doctors with relevant information about medicines, the work and management of pharmaceutical sales representatives, the incidence of mobbing, stress and burnout, and we investigated the causes and consequences of these for the victims and for the organisation. In the empirical part, we investigated, by conducting a survey, the prevalence of mobbing and burnout among those pharmaceutical sales representatives in pharmaceutical companies in Slovenia who were employed before 2008, i.e. before the economic crisis, and still worked as pharmaceutical sales representatives at the time of the economic crisis, i.e. in the period from 2008 to 2016. Data were collected by means of a questionnaire on a random sample of pharmaceutical sales representatives. The questionnaire was conducted anonymously and 71 duly completed questionnaires were returned. The study showed that the prevalence of mobbing and burnout among pharmaceutical sales representatives was higher during the economic crisis than before the crisis. The pharmaceutical sales representatives are more often mobbed by their superiors and by the senior management. We found that the prevalence of mobbing among pharmaceutical sales representatives has a significant impact on their health. We also found that the prevalence of mobbing is greater among female pharmaceutical sales representatives than by their male colleagues

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=58679Last time updated on 2/8/2017View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.