Основні вимоги до виконання самостійної роботи з курсу «Латинська мова»

Abstract

Серафімова, О. В. Основні вимоги до виконання самостійної роботи з курсу «Латинська мова» / О. В. Серафімова // Университетская наука-2014 : в 5 т. : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. (Мариуполь, 20-21 мая 2014 г.) / ПГТУ. – Мариуполь, 2014. – Т. 4. – С. 137–138

Similar works