Виды дефектов и оценка ущерба от отказов турбогенераторов на блоках станций

Abstract

Шевченко, В. В. Виды дефектов и оценка ущерба от отказов турбогенераторов на блоках станций / В. В. Шевченко // Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика : всеукраїнська наук.-практ. конф. молодих учених, спеціалістів, аспірантів (11-12 травня 2016 р., м. Маріуполь) / ПДТУ. – Маріуполь, 2016. – С. 38-39

Similar works