Об ударах гильзы в валки на пилигримовых станах

Abstract

Артюх В. С. Об ударах гильзы в валки на пилигримовых станах / В. С. Артюх, Г. В. Артюх // Захист металургійних машин від поломок = Защита металлургических машин от поломок : міжвуз. темат. зб. наукових праць / ПДТУ. - Маріуполь, 1997. - Вип. 2. - С. 146-150

Similar works