Capabilities of the tomography in the investigation of the cervical spine

Abstract

Darbs rakstīts ar mērķi analizēt mugurkaula kakla daļas datortomogrāfijas izmeklējuma iespējas un kvalitāti un informativitāti ietekmējošos faktorus. Darbā ir aprakstītas mugurkaula kakla daļas funkcijas un anatomiskās īpatnības, kā arī indikācijas mugurkaula kakla daļas datortomogrāfijas izmeklējumiem. Tika apkopota literatūra par datortomogrāfijas darbības principiem, attēla kvalitāti ietekmējošiem faktoriem, izmeklēšanas metodiku, attēla pēcapstrādes iespējām un izmeklējuma ierobežojošiem faktoriem un kontrindikācijām. Pētījuma ietvaros veikta radiogrāfijas speciālistu aptauju par datortomogrāfijas iespējām informatīva attēla iegūšanā mugurkaula kakla daļas izmeklējumos un dažādu parametru ietekmi uz attēla kvalitāti. Balstoties uz teorētiskās literatūras un praktisko pētījumu analīzes rezultātiem izdarīti secinājumi.Work is written with the aim of analyzing cervical spine CT examination opportunities and quality and more informative factors. The work describes the cervical spine function and anatomical features, as well as indications for cervical spine CT examinations. Were collected literature on CT operating principles, factors affecting image quality, investigative methods, image post-processing capabilities and to, limiting factors and contraindications. The study conducted a survey of specialist radiography CT image acquisition capabilities informative cervical spine abnormalities, and various parameters affecting image quality. Based on the theoretical literature and practical analysis of research findings

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.