CV database management software and its integration into existing information system

Abstract

CV datu bāzes pārvaldības sistēma ir viens no tīmekļa projekta „Virtuālais Grāmatvežu Klubs” servisiem. Šīs serviss atļauj visiem kluba reģistrētiem lietotājiem secīgi aizpildīt savus CV (iekļauj sevī personīgo informāciju, informāciju par darba pieredzi, valodu zināšanas, u.c.). Virtuālam grāmatvežu klubam ir maksas pakalpojums, VGK+. Tie lietotāji, kuri ir parakstījušies uz šo pakalpojumu var veikt pieprasījumus CV datu bāzei (veikt CV meklēšanu) izmantojot sistēmas piedāvātos meklēšanas kritērijus. Sistēma ir viegli paplašināma, jo tā ir speciāli projektēta, lai šo pasūtītāja prasību izpildītu. Ir izveidots speciālais datu bāzes objektorientētais abstrakcijas modulis, kas ļoti atvieglo datu apmaiņu ar datu bāzi.CV database management system is one of the „Virtual Accountant Club” services. The service makes all club registered members to fill in their CV by parts (that includes personal information, work experience, language knowledge, etc.). Virtual accountant club has a paid service, called VGK+ (VAC+). Subscribers of this service can make requests to the CV database (search CV), using the systems search criteria. Systems functionality can be very easily widened, it was specially designed to accomplish this demand. A special database object mapping abstaction module has been implemented to easify data trasfer with database

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.