Bibliotēku sistēmas Aleph 500 iespējas un risinājumi

Abstract

Prezentācijā sniegta informācija par integrēto bibliotēkas sistēmu ALEPH500, valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogu, vienoto lasītāju karti, sistēmas iespējām lietotāju automatizētās apkalpošanas organizēšanā

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.