research

Økonomisk teorihistorie - Overflødig information eller brugbar ballast?

Abstract

Ofte fremhæves det, at økonomi som fagdisciplin har vundet videnskabelig sta-tus og progressivitet gennem specialisering (fra generalist til partiel ekspert) og anvendelse af en naturvidenskabelig inspireret metodologisk approach. Med en sådan udviklingstendens har økonomer da også i dag brug for en viden om de-res fags historiske udvikling? Eller bør man med rette betragte økonomisk teo-rihistorie som et degenererende forskningsprogram, som man ikke bør spilde sin knappe arbejdskraftressource på?

Similar works

Full text

thumbnail-image

Research Papers in Economics

Provided a free PDF
Last time updated on 7/6/2012View original full text link

This paper was published in Research Papers in Economics.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.