Article thumbnail

Økonomisk teorihistorie - Overflødig information eller brugbar ballast?

By Finn Olesen

Abstract

Ofte fremhæves det, at økonomi som fagdisciplin har vundet videnskabelig sta-tus og progressivitet gennem specialisering (fra generalist til partiel ekspert) og anvendelse af en naturvidenskabelig inspireret metodologisk approach. Med en sådan udviklingstendens har økonomer da også i dag brug for en viden om de-res fags historiske udvikling? Eller bør man med rette betragte økonomisk teo-rihistorie som et degenererende forskningsprogram, som man ikke bør spilde sin knappe arbejdskraftressource på?

OAI identifier:

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles