research

Om Økonomi, matematik og videnskabelighed - et bud på provokation

Abstract

Et standende diskussionsemne i økonomi er holdningen til anvendelse af formalisme i økonomisk teori. Bør det naturvidenskabelige forskningsideal også være et ideal for den økonomiske forskning? Nærværende papir har til hensigt at belyse denne problemstilling ud fra et postkeynesiansk inspireret udgangspunkt. I forlængelse heraf diskuteres ganske kort, hvori videnskabelig aktivitet består.

Similar works

Full text

thumbnail-image

Research Papers in Economics

Provided a free PDF
Last time updated on 7/6/2012View original full text link

This paper was published in Research Papers in Economics.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.