Article thumbnail

Om Økonomi, matematik og videnskabelighed - et bud på provokation

By Finn Olesen

Abstract

Et standende diskussionsemne i økonomi er holdningen til anvendelse af formalisme i økonomisk teori. Bør det naturvidenskabelige forskningsideal også være et ideal for den økonomiske forskning? Nærværende papir har til hensigt at belyse denne problemstilling ud fra et postkeynesiansk inspireret udgangspunkt. I forlængelse heraf diskuteres ganske kort, hvori videnskabelig aktivitet består.

OAI identifier:

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles