research

Om god økonomisk metode - beskrivelse af et lukket eller et åbent socialt system?

Abstract

Om end den generelle holdning blandt økonomer til, hvilken videnskabelig me-tode man bør anvende inden for vores fagdisciplin synes klar: ved at anvende matematisk formalisme sikres en videnskabelig progressivitet, stiller nogle dog fortsat et spørgsmålstegn ved det ubetinget hensigtsmæssige i en sådan ap-proach. Skal den økonomiske virkelighed beskrives som et åbent og et organisk system, hævdes det, bringer matematisk formalisme ikke nødvendigvis den teo-retiske og empiriske progressivitet, som alle efterstræber.

Similar works

Full text

thumbnail-image

Research Papers in Economics

Provided a free PDF
Last time updated on 7/6/2012View original full text link

This paper was published in Research Papers in Economics.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.