Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Iñaki Gabilondo Pujol

Abstract

Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l'acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida a Iñaki Gabilondo Pujol, que va tenir lloc a la Sala d'Actes de l'Edifici del Rectorat el 23 de maig de 2012

Similar works

This paper was published in Repositori Obert UdL.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.