Article thumbnail

ANALYSIS OF POST-TENSIONED CONCRETE SLAB WITH SHALLOW BEAMS USING DIFFERENT SOFTWARE TOOLS

By Blaž Felkar

Abstract

Magistrsko delo obravnava analizo preproste betonske naknadno prednapete plošče ojačane z nizkimi in širokimi nosilci z različnimi programskimi orodji. Analizirana plošča je del konstrukcije novega terminala na letališču v Zagrebu. Predstavljene so tudi različne vrste prednapetih betonskih plošč. Izvedena je primerjava izračuna plošče, ojačane v eni smeri z nizkim in širokim nosilcem s programi Sofistik, Scia Engineer in Cedrus. Rezultate izračunov z omenjenimi programi smo primerjali tudi z rezultati preračuna s programom Grafem, ki je bil uporabljen pri projektu.Master’s thesis deals with analysis of simple post tensioned slab with shallow beams using different software tools. Analyzed slab is the part of the new terminal in Zagreb airport. In the thesis are also presented different types of concrete slabs. Comparison of calculations of slab with shallow beam was performed using following software tools: Sofistik, Scia and Cedrus. Results of calculations from mentioned software were compared with those from software Grafem, which was used in the project

Topics: naknadno prednapete plošče, nizki in široki nosilci, nevtralna os, Scia, Sofistik, Cedrus, Grafem, post tensioned slabs, shallow beams, neutral axis, Scia, Sofistik, Cedrus, Grafem, info:eu-repo/classification/udc/624.012.46.04(043.2)
Publisher: B. Felkar
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=64071

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles