unknown
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=62468

IMPLEMENTATION OF AN APPLICATION SERVER CLUSTER USING THE OWIN LIBRARY

Abstract

Aplikacijske gruče temeljijo na osnovi porazdeljevanja izvajanja aplikacije z več strežniki z namenom zagotavljanja boljše zanesljivosti delovanja in možnosti skaliranja aplikacije v primeru večje obremenitve sistema. V diplomskem delu smo se osredotočili na gručo, ki lahko izvaja eno ali več spletnih aplikacij. Spoznali bomo izravnalce obremenitve (angl. load balancer), katerih naloga je enakomerno porazdeliti izvajanje zahtevkov po celotni gruči. Omenili smo pomen interne komunikacije in pa algoritme soglasja, ki v aplikacijski gruči zanesljivo izmenjavo internih informacij. Kot primer algoritma soglasja bomo podrobneje pogledali algoritem Raft ter izvedli njegovo implementacijo. Prav tako smo s pomočjo knjižnice OWIN implementirali izravnalca obremenitve in aplikacijsko gručo.Application cluster based on the distribution of the load on multiple servers in order to ensure better operational reliability and possibility of scaling out applications in case of increasing load. Thesis is focused on a cluster of web applications. This kind of applications for external communication use HTTP protocol. We mentioned load balancers, their main task is to distribute load across the cluster. Cluster also needs reliable medium for exchange of internal information, which usually use solutions based on consensus algorithm. As an example of consensus algorithm, we used Raft and we implemented it. The last part of work was a practical implementation with OWIN library. We implemented a load balancer and an application cluster

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=62468Last time updated on 11/18/2016View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.