unknown
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=60659

JOŽE GREGORC

Abstract

V diplomskem delu je predstavljena Gregorčeva izjemna življenjska pot, prežeta z mednarodnimi priznanji velikih mojstrov. Jože Gregorc je bi izreden zborovodja, ki je zapustil neizbrisen pečat v slovenskem zborovodstvu. Neutruden praktik je svoje precizno delo izvajal tudi kot pedagog in ogromno doprinesel k razvoju Pedagoške akademije v Mariboru. Vodil je številne zbore in z njimi dosegal zavidljive uspehe pri nas in v tujini. Strogo disciplino na vajah je mehčal s svojim humorjem, ki še danes obuja spomine in dodobra nasmeji ljudi. Tudi temu je posvečeno poglavje, in sicer v sproščenem zaključku diplomskega dela. Vrhunec njegovega poustvarjalnega dela predstavlja dolgoletno delo z Moškim pevskim zborom Slava Klavora. Z zborom je potoval po Jugoslaviji, Nemčiji, Italiji, Franciji, Luksemburgu in Madžarskem ter se vedno znova vračal s priznanji in nagradami. Zanemariti pa ne smemo niti UPZ Emil Adamič, UPZ Slavko Osterc in Mešanega pevskega zbora Jože Lacko, s katerimi je vedno znova polnil strani časopisov. V diplomskem delu je zajeto veliko število podatkov, s katerimi spoznamo njegovo življenje in delo na enem mestu. V delu so uporabljene naslednje metode: metoda analize in sinteze, metoda abstrakcije in konkretizacije, deskriptivna metoda in zgodovinska metoda.The diploma paper represents the exceptional life path of Gregorc, which was full of international awards of important masters. Jože Gregorc was a remarkable choir conductor, who left an important mark in the Slovenian choralism. The tireless practitioner also worked as an educator and contributed a lot towards the development of the Academy of Education in Maribor. He was leading numerous choirs and gained huge successes at national as well as international level. He used strict discipline which he balanced out with his humor, which reminisces memories even today and makes people laugh. A chapter in the less serious diploma conclusion is also devoted to his humor. The high point of his reproductive work is his long time work with the mail choir Slava Klavora. Together with the choir he travelled through Yugoslavia, Germany, Italy, France, Luxemburg and Hungary and always came back with new awards. However, we should not forget to mention the choirs Emil Adamič, Slavko Osterc and Jože Lacko, in the collaboration with which he always made newspaper lines. The diploma paper includes several data that show his life and work in one place. The paper uses the following methods: method of analysis and synthesis, method of abstraction and demonstration, descriptive method and historical method

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=60659Last time updated on 11/18/2016View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.