unknown
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=41430

Organization of construction site with technical report for low energy kindergarten in Gornja Radgona - Črešnjevci

Abstract

Predstavljena je organizacija gradbišča za gradnjo nizkoenergijskega vrtca v Črešnjevcih. V prvem delu je predstavljena funkcionalna in konstrukcijska zasnova ter inštalacije za predviden objekt. Nato sledi proučitev pogojev za gradnjo, s pomočjo katere se lahko predvidijo ustrezne organizacijske rešitve za samo gradbišče. Bistvo projektne naloge predstavlja tehnično poročilo k organizaciji ureditve gradbišča, v katerem so opisane organizacijske rešitve za proces gradnje. Predstavljen je tudi terminski plan, ki nam olajša organizacijo del, delovne sile, mehanizacije ter dobavo in dostavo surovin in materialov. Naloga se konča s prikazom situacije organizacije ureditve gradbišča.The project assignment presents the construction site organization of low energy kindergarten in Črešnjevci. At the beginning, the functional and structural design as well as installation of the planned building are presented. The project continues with examination of the conditions for the construction, through which we can provide the best solutions for the building-site organization. The crucial part of this assignment is the technical report for the organization of the construction site, which describes all the organizational solutions for the construction process. Schedule for the building process is also presented, which makes organization of work, labor, machinery, supply and delivery of materials much easier. The project ends with a situation of construction site organization

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=41430Last time updated on 11/18/2016View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.