Article thumbnail

ADVERTISING AND SALES PROMOTION IN THE SALON POROČNA ZVEZDA

By Greta Bole

Abstract

POVZETEK Izhodiščni cilj diplomskega dela je raziskava in analiza trga ter izboljšanje oglaševanja in pospeševanja prodaje v salonu Poročna zvezda. Problem diplomske naloge je predstavljen s teoretičnega in empiričnega vidika. V teoretičnem delu smo opisali najpomembnejše dejavnike oglaševanja in pospeševanja prodaje ter predstavili marketinški splet. Na kratko smo predstavili podjetje Poročna zvezda in njihove storitve. Raziskovalni del predstavljajo različne oblike oglaševanja in pospeševanje prodaje, ki so v podjetju že uvedene. V raziskovalnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika pridobili pomembne podatke, ki nam bodo v veliko pomoč pri reševanju problema. Ob koncu smo predlagali nekaj predlogov in smernic za izboljšanje poslovanja podjetja Poročna zvezda.ABSTRACT The initial aim of the thesis is a market research and analysis, and improve advertising and sales promotions in the salon Poročna zvezda. The problem of the thesis presents a theoretical and empirical perspective. In the theoretical part, we describe the most important factors of advertising and sales promotion and present marketing mix. We briefly present the company Poročna zvezda and their services. Research works representing different forms of advertising and sales promotion, which the company has already introduced. In research work, we used a questionnaire to obtain important information you will be of great help in solving the problem. At the end we propose some suggestions and guidelines for improving business operations Poročna zvezda

Topics: KLJUČNE BESEDE: - marketinški splet - oglaševanje - pospeševanje prodaje - anketni vprašalnik, KEYWORDS: - marketing mix - advertising - sales promotion - questionnaire
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=40064

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles