unknown
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=38093

ANDROID AND WINDOWS PHONE 7 APPLICATION DEVELOPMENT COMPARISON

Abstract

V kratkem času od vstopa na trg mobilnih platform je Android postal najbolj razširjena mobilna platform. Ko je na trg prišel še Windows Phone 7, so mu mnogi napovedovali svetlo prihodnost. Tako se je zdelo tudi nam, zato smo v diplomskem delu želeli predstaviti obe platformi in na praktičnem primeru prikazati razvoj aplikacij zanji. Najprej smo tako predstavili arhitekturo platform, zgodovino razvoja in tržni delež. Za tem sledi podroben opis programskih jezikov, razvijalnih orodij in priporočil za razvijanje dobrih aplikacij. za obe platformi. Za praktični del je predstavljen razvoj aplikacije Vreme, ki uporabniku omogoča pregled vremena (temperature, veter, padavine) po Sloveniji in več vremenskih napovedi za Slovenijo. V zaključnem delu diplomskega dela smo naredili pregled rezultatov primerjave in napovedali možnosti in smernice za nadaljnji razvoj aplikacije.In a short time since Android entered into mobile platform development it became world most popular mobile platform. Similar success was predicted for Windows Phone 7. That is why we wanted to present both platforms and in the practical part of the diploma explain concepts of Windows Phone 7 application development. The document introduction consists of an explaination of both platforms architecture, their history of development and market share. After that there is a detailed explanation of used programming languages, development tools and recommendations for good application development for both platforms. The practical part of diploma consists of a weather application that enables users monitring current weather situation over Slovenia and multiple different weather forecasts for Slovenia. In the document conclusion there are summerized results of application development comparison and basic plans for further improvenments of the application

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=38093Last time updated on 11/18/2016View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.