Article thumbnail

ANALYISIS OF TOURIST TRANSPORT IN PASSENGER TRAFFIC OF SLOVENIAN RAILWAYS

By Brigita Murn

Abstract

V diplomskem delu smo predstavili turistične prevoze Slovenskih železnic. V prvem delu smo opredelili namen, cilje in osnovne trditve, na katerih temelji diplomsko delo. Pri analizi pa smo upoštevali zastavljene predpostavke ter omejitve. V drugem poglavju smo opredelili turistične prevoze in zvsti potniškega prevozništva ter pojasnili vpliv turističnih prevozov na varnost ter okolje. Tretje poglavje zajema železniško potniško prevozništvo, zgodovinski razvoj ter splošne značilnosti. V četrtem poglavju smo predstavili podjetje Slovenske železnice in njihovo ponudbo turističnih prevozov v notranjem ter mednarodnem prometu in katere storitve ter ugodnosti nudijo. V petem poglavju praktičnega dela smo z anketo z analizo ter skušali potrditi naše trditve in predpostavke, ki smo si jih zastavili v uvodnem delu diplomskega dela.In this document we present the tourist transport of Slovenian Railways. First we define the goals, objectives and the basic argument underlying the case study. In the analysis, we considered the set assumptions and limitations. In the second chapter we define the tourist transport and types of passenger transport, and explained the impact of tourism transport on safety and the environment. The third section covers the railway passenger transport, history, general characteristics. In the fourth chapter we present the Slovenian railway company and their range of tourist services in domestic and international traffic and what services and benefits offered. In the fifth chapter of practical work was a survey of analysis and seek to confirm our arguments and assumptions, which we set in the introductory part of the document

Topics: potniško prevozništvo, železniško potniško prevozništvo, Slovenske železnice, storitve, ponudba, turistični prevozi, transport, railway passenger transport, Slovenian Railways, transport, offers, tourist transport, info:eu-repo/classification/udc/656.2
Publisher: B. Murn
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=19284
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://dk.um.si/Dokument.php?... (external link)
  • https://dk.um.si/IzpisGradiva.... (external link)
  • https://plus.si.cobiss.net/opa... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles