Article thumbnail

ANALYSIS OF COMBINED AND INTEGRAL FORM OF TRANSPORT

By Urška Fric

Abstract

V diplomskem delu je prikazana predpostavljena transportna veriga rol papirja, z uporabo kombinirane oblike transporta. S cestnim in pomorskim transportom poteka iz severne v srednjo Evropo. Na področju notranjega transporta se z rolami izvajajo številne manipulacije, ki so pogoj za izvedbo zunanjega transporta. Med izvajanjem manipulacij na role delujejo vertikalne dinamične sile, katerih posledica so mehanske poškodbe na dnu in na vrhu rol. Poškodbe so prisotne v obliki različnih deformacij. Pred nadaljnjo proizvodnjo embalaže iz papirja, navitega v rolah, je potrebno poškodovan papir odstraniti. Zaščito pred mehanskimi poškodbami na rolah bi predstavljala krožna paleta za enkratno uporabo, ki bi bila proizvedena iz bukovega in smrekovega lesa. Rolo papirja bi se opremilo s krožno paleto in na področju notranjega transporta izvajalo manipulacije z viličarjem kleščarjem. Po uporabi bi se posamezne elemente ločeno zbiralo in zmlelo v lesno biomaso. Le-to bi se obdelalo in pretvorilo v toplotno energijo.In this thesis is demonstrated an assumed transport chain of paper reels with use of combined form of transport. The transport chain goes by road and sea transport from northern to central Europe. In internal transport are carry on many manipulation with reels, which are necessary for the implementation of external transport. During manipulation a vertical dynamic forces act on the reels, which consequence are mechanical damages at the bottom and at the top of the reels. Damages are in the form of different deformation. It is necessary to remove the damaged paper before continuing the production of packaging paper from reels. A circular pallet for single use should be a protection against mechanical damages on the reels. This pallet should be made from beech and pine wood. Reels of paper would be fitted with a circular pallet and in the internal transport a manipulation would be carried out with fork-lift truck with tongs. After use the individual elements would be collected separately and would be milled in the biomass. Biomass would be processed and transformed into heat energy

Topics: kombinirana in integralna oblika transporta, notranji in zunanji transport, manipulacije, role papirja, transportna enota, combined and integral form of transport, internal and external transport, manipulation, reels of paper, transport unit
Year: 2011
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=19031

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles