unknown
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=18993

THE IMPORTANCE OF DETERMINING SERUM IRON IN SUSPICION OF MICROCYTIC ANEMIA

Abstract

Namen diplomske naloge je proučiti krvne slike bolnikov s pomanjkanjem železa in kroničnih bolnikov ter oceniti natančnost metode določanja Fe. Ob tem bi opravili še določitev retikulocitov in koncentracijo feritina, vnetne pokazatelje (CRP) in ledvične teste (kreatinin). Tako smo preučili laboratorijske izvide desetih bolnikov z diagnozo anemija zaradi pomanjkanja železa in osmih bolnikov z diagnozo refraktorne anemije. Na ta način smo ocenili ali je določevanje serumskega železa dejansko metoda izbora pri sumu na anemijo in ali ti bolniki potrebujejo zdravljenje z železom. S pomočjo teh ocen smo lahko tudi predvideli natančnost metode in laboratorijskih testov.The purpose of this work is to examine the blood counts of patients with iron deficiency and chronic patients and to assess the accuracy of the method of determining iron. At the same time to determine the concentration of ferritin and retikulocite, inflammatory indicators (CRP) and renal tests (creatinine). We studied the laboratory results of ten patients with a diagnosis of anemia due to iron deficiency and eight patients diagnosed with refractory anemia. In this way, we assessed whether the serum iron determination is the correct method of choice in suspicion of anemia, and whether these patients need treatment with iron. Using these estimates, we can predict the accuracy of methods and laboratory tests

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=18993Last time updated on 11/18/2016View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.